Škola tesařůNaučte se tajemství tesařského umění

Podrobný program kurzu ruské techniky výstavby srubů

Den Rozpis akcí
Ne Uvítání na letišti v Ižněvsk. Krátké seznámení. Cesta letiště. Ubytování na statku.
Po

7.00. – snídaně. Všeobecné informace o místě pobytu, denním programu, podepsání smluv o výuce. Individuální seznámení s každým účastníkem projektu, upřesnění, jakou mají zručnost v práci se dřevem a nářadím.

10.00 – výjezd na staveniště (místo provedení praktické výuky). Přípravné práce pro uspořádání pracoviště. Školení bezpečnosti práce pro tesaře. Krátký kurz teorie ze základů založení nového domu z nulového cyklu. Příprava materiálů pro položení prvního věnce.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky. Po připravenosti prvního věnce výstavba do 0 stupňů (nulová značka na horizontu).

18.00. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.30. – večeře.

Poznámka:
V době teoretické výuky na čistém venkovním vzduchu je povolen šálek kávy (s cigaretou pro kuřáky) Oběd se dodává na pracovní místo. O přestávkách pauza na kávu.

Út

7.00. – snídaně. Výuka. Téma: „Charakteristika základních druhů dřeva. Fyzické a mechanické vlastnosti, vady dřeva. Výběr stromů pro výstavbu domu“.

10.00. – výjezd na staveniště. Příprava dřeva na další věnec (očištění od kůry).

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.00. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.30. – večeře.

St

6.55. – snídaně. Výuka. Téma: „Druhy obrábění dřeva. Hoblování a broušení. Ochrana před hnitím a vznícením“ . Školení požární ochrany.

10.00. – výjezd na staveniště. Příprava dřeva na následující věnec.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.00. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.30. – večeře.

Čt

6.55. – snídaně. Výuka. Téma: „Vystavění klád na srubu vertikálně. Veškerá tajemství mistra. Tesání dřeva sekerou“.

10.00. – výjezd na staveniště. Uložení a vystavění klád v souladu s projektem. Příprava klád na následující věnec.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.05. – ukončení, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.35. – večeře.

6.50. – snídaně. Výuka. Téma: «Označení klád tesařskou čárou. Vypočet výstavby a kontrola úrovní čáry“.

10.00. – výjezd na staveniště. Příprava dřeva na následující věnec.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.05. – ukončení, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.35. – večeře.

So

6.50. – snídaně. Výuka. Téma: „Spojení na průsecích. Odchylky ve spárách s ohledem na usazení srubu, v rohových spojeních a při výběru tepelné drážky (mezi věnci)“ .

10.00. – výjezd na staveniště. Sekání srubu do „Ruského úhlu“.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky. Zdokonalování získaných znalostí.

18.10. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.40. – večeře.

Ne

8.00. – snídaně. Volný program volného dne.

13.00. – oběd.

18.55. – večeře.

Po

6.45. – snídaně. Výuka. Téma: „Zacházení s frézou při výběru drážek a rohových spojení“.

10.00. – výjezd na staveniště. Sekání srubu do „Ruského úhlu“.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky

18.10. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.40. – večeře.

Út

6.45. – snídaně. Výuka. Téma: „Kontrola horizontálního urovnání klád. Přenos „0“ (nulové úrovně) přes každé dva věnce. Kolíkování věnců mezi sebou“.

10.00. – výjezd na staveniště. Zdokonalování získaných znalostí na zkušebním (výukovém) srubu.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.15. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.45. – večeře.

St

6.40. – snídaně. Seminář: „Kontrolní otázky první etapy probraného kurzu“. Schválení zápočtů.

10.00. – výjezd na staveniště. Opakování na výukovém objektu všech dříve probraných témat.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.15. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.45. –večeře.

Čt

6.40. – snídaně. Výuka. Téma: „Druhy mezivěncových tepelných izolací. Urovnání tepelné izolace. Převisy rohů. Uspořádání okleštění dveřních a okenních otvorů“.

10.00. – výjezd na staveniště. Pokračování v praxi sekání srubu.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování výuky.

18.20. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.50 – večeře.

6.35. – snídaně. Výuka. Téma: „Dezinfekce. Druhy antiseptiků. Vybělení dřeva. Pokrytí ochrannými směsi“.

10.00. – výjezd na staveniště. Samostatné plnění práci na srubu.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.20. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.50 – večeře.

So

6.35. – snídaně. Výuka. Téma: „Zasazení lagů. Uspořádání dřevěných podlah nahrubo a načisto. Zasekávání dveřních a okenních otvorů“

10.00. – výjezd na staveniště. Samostatné plnění prací v souladu s probranou etapou.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.25. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.55. – večeře.

Ne

8.00. – snídaně. Volný čas podle plánu volného dne.

13.00. – oběd.

18.55. – večeře.

Po

6.30. – snídaně. Výuka. Téma: „Varianty uložení trámů. Mansardové patro. Tepelná izolace přízemí a mansardového patra. Dodatečná opatření pro zateplení“.

10.00. – výjezd na staveniště. Samostatné práce na srubu.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.25. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

18.55. – večeře.

Út

6.30. – snídaně. Výuka. Téma: „Druhy krokvových systémů a jejich uspořádání. Laťování. Zhotovení lešení a podia“.

10.00. – výjezd na staveniště. Kontrola splnění práce po stránce kvality.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.30. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.00. – večeře.

St

6.25. – snídaně. Výuka. Téma: „Druhy přepážek. Zasazení do zdi. Podpěrné sloupy. Kompenzační šrouby“.

10.00. – výjezd na staveniště. Uspořádání dekoračních přeseknutí při srůstání klád po délce.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.30. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.00. – večeře.

Čt

6.25. – snídaně. Výuka. Téma: „Příčiny toho, proč klády zůstaly viset a možnosti jejich odstranění. Rozpraskání klád. Spáry mezi věnci“.

10.00. – výjezd na staveniště. Samostatné práce na srubu. Montáž krokvových noh na zemi.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.35. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.05. – večeře.

6.20. – snídaně. Výuka. Téma: „Zvláštnosti v usazení oken v přízemí a v mansardovém patře. Obložení oken“.

10.00. – výjezd na staveniště. Práce s usazováním oken.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.35. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.05. – večeře.

So

6.20. – snídaně. Výuka. Téma: „Druhy schodů. Zhotovení s tětivami, na schodnicích, venkovní schody“.

10.00. – výjezd na staveniště. Zhotovení zahradního nábytku (lavičky).

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.40. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.10. – večeře.

Ne

8.00. – snídaně. Volný čas podle plánu volného dne.

13.00. – oběd.

18.20. – večeře.

Po

6.15. – snídaně. Výuka. Volné téma: „Odpovědi na otázky, které vás zajímají“.

10.00. – výjezd na staveniště. Zvláštnosti v zacházení s benzinovými pilami. Reakční síly: zpětné vracení, zpětná rána, zatahování do řezu. Správné ostření řetězů pilníkem.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.40. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.10 – večeře.

Út

6.15. – snídaně. Výuka. Téma: „Veranda, kryté zápraží, terasa. Zhotovení výrobků malé formy (altánek, pergola, studna, WC, bouda pro psa, houpačka, postel apod.)“

10.00. – výjezd na staveniště. Vybrání benzinovou pilou složitých rohových spojení.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.45. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.15. – večeře.

St

6.10. – snídaně. Seminář: „Kontrolní otázky druhé etapy probraného kurzu“. Schválení zápočtů.

10.00. – výjezd na staveniště. Samostatná práce na výukovém srubu.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.45. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.15. – večeře.

Čt

6.10. – snídaně. Výuka. Téma: „Dekorační prvky interiéru. Balkony. Ploty ze dřeva“.

10.00. – výjezd na staveniště. Figurální řezba benzinovou pilou.

13.00. – oběd.

13.30. – pokračování praktické výuky.

18.50. – ukončení výuky, úklid pracoviště, čištění nářadí. Návrat na statek.

19.20. – večeře.

6.05. – snídaně. Výuka. Téma: „Krátký kurz o zavedení elektrické energie, kanalizace a vody do dřevěného domu“.

10.00. – výjezd na staveniště. Konzervace srubu.

13.00. – oběd.

13.30. – generální úklid na výukovém objektu.

18.50. – návrat na statek.

19.20. – večeře.

So

6.05. – snídaně. Shrnutí výsledků. Předání certifikátů o absolvování výuky v ruské škole tesařů. Ohlasy týkající se výuky a praxe.

13.00. – oběd.

13.30. – Příprava k odjezdu. Sváteční večeře.

Ne Odjezd na letiště Ižněvsk.