Technika stavby srubů prověřená staletími

Umění tradiční výstavby srubů v Rusku se až doposud předávalo buď v rodinách nebo z mistrů na učně. Na světě není příliš mnoho lidí, kteří ho ovládají.  Naše škola tesařů pomáhá šířit toto tesařské umění dál, aby nezaniklo a dále se rozvíjelo. Jde jak o klasickou tesařinu, tak i o speciálné technologické postupy používané při výstavbě srubů a dovednosti při práci s masivem. Ve škole tesařů Monivet má každý příležitost načerpat znalosti, které byli získávány a zdokonalovány po mnoho generací.

Nabízíme Vám měsíční kurz znalostí výstavby srubů zakončený zkouškou, po jejímž splnění získáte mezinárodní certifikát. Po jeho získání budete mít potřebné znalosti a dovednosti k tomu, abyste si mohli postavit srub vlastníma rukama. Náš kurz navštěvují již více než 5 let lidé z celého světa a zájem o výuku stále roste.

Pan Musial absolvoval naši školu tesařů v 62 letech. Nikdy není pozdě naučit se něco nového: 


Sruby představují ekologický způsob bydlení, který v žádné fázi výstavby výrazně nezatěžuje přírodu a pro své obyvatele je příjemný a zdravý. Život ve srubu představuje soulad člověka s přírodou - bydlení v přirozeném prostředí.